איגוד הכדוריד

 

ההנהלה היא הגוף המנהל והמבצע של האיגוד, כל סמכות וכוח שלא יוחדו במפורש לגוף אחר באיגוד, מסורים להנהלה. יו"ר ההנהלה וחבריה נבחרים ע"י האסיפה הכללית, כשממלאי התפקידים בהנהלה ייבחרו ע"י ההנהלה וכל עוד לא נבחרה הנהלה חדשה, תמשיך ההנהלה המכהנת בכהונתה. ההנהלה נעזרת בועדות משנה לנושאים מוגדרים או תפקידים מיוחדים, שיוקמו לצרכים אלו.
 
לעמוד הנהלת האיגוד לחץ כאן

מולטןoryznסמל