איגוד הכדוריד

מרכז הספורט הלאומי רח' שטרית 6,                                                 
ת.ד. 24066 תל אביב, 61240


שלכם ועבורכם - טלפון משרד האיגוד:

6495552 - 03
פקס: 6497755 - 03

E-MAIL: hfi@handballisr.co.il

 

מנכ"ל - מר אריק דויטש
סמנכ"ל - שי סימון
דובר - אלון סגל
מתאמת נשים - לורן פאר
תשתיות - גלעד נתן

מנהלת משרד - אורית נחמו

מולטןoryznסמל