איגוד הכדוריד
מתווה פעילות והכנסת קהל לאולמות
מתווה פעילות והכנסת קהל לאולמות

מצורף מתווה פעילות וכניסת קהל למשחקי כדוריד, המעודכנים החל מהיום.

הודעה על כך הועברה לראשי הקבוצות, ואנו מחדדים את הדברים בהתאם לשיחת תיאום שבוצעה היום מול המטה הארצי של משטרת ישראל שביקשו לאשר את המתווה. מ
תווה זה הינו סוג של פיילוט ולכן נדרש להקפיד על כלל הנהלים המחייבים.

אנו מדגישים:

1. כניסת קטינים - האישור רק למי שיש לו תעודת מחלים מקורונה, ולא לכולם.

2. המשטרה תבצע אכיפה ובקרה לאופן ניהול אירוע - בקרת כניסה, הצבת סדרנים, כמות
קהל.


3. קבוצות שטרם נערכו ויקיימו משחקים במהלך השבוע ללא קהל אלא רק עם כניסת מורשים מודגש כי מעבר לשחקנים ובעלי תפקידים רשמיים -    שאר מורשי הכניסה מחויבים בכללי התו הירוק
ספונסרים1ספונסרים2ספונסרים4 - גיבובהסופנסרים5 - אאוטדורמולטןoryzn