איגוד הכדוריד
עצירת פעילות כל הליגות הסדירות
הנדון: עצירת פעילות כל הליגות הסדירות

לאור האיסור הגורף על קיום אירועי ספורט, לרבות משחקים ואימונים, הכוללים מגע גופני, וזאת עפ"י הוראת משרדי הממשלה הרלוונטים, איגוד הכדוריד מודיע בזאת על עצירת פעילות בכלל הליגות המוסנפות, ובשלב זה עד ליום ה-15 באפריל 2020.

במידה ויהיו עדכונים, ו/או הוראות שעה אחרות מטעם הרשויות הרלוונטיות - תתקבלנה החלטות בהתאם והאיגוד יוציא הנחיות. כולנו תקווה שמשבר זה יגיע לסיומו במהרה.
ספונסרים1ספונסרים2ספונסרים4 - גיבובהסופנסרים5 - אאוטדורמולטןoryzn