איגוד הכדוריד

 

ההנהלה היא הגוף המנהל והמבצע של האיגוד, כל סמכות וכוח שלא יוחדו במפורש לגוף אחר באיגוד, מסורים להנהלה. יו"ר ההנהלה וחבריה נבחרים ע"י האסיפה הכללית, כשממלאי התפקידים בהנהלה ייבחרו ע"י ההנהלה וכל עוד לא נבחרה הנהלה חדשה, תמשיך ההנהלה המכהנת בכהונתה. ההנהלה נעזרת בועדות משנה לנושאים מוגדרים או תפקידים מיוחדים, שיוקמו לצרכים אלו.חברי הנהלת איגוד הכדוריד


יו"ר - דורון גלפנד. מ"מ יו"ר - אבי כחלון. סגן יו"ר - דודי פלח. עופר קושמרו, פיני לייבוביץ, טוביה יוגב, צחי וייס, מונסה בר, מורן מסיקה, איז'ו ויינר, אייל פרוילינגר, אריק אלקלעי, שלה כרמי, עמית כהן, תמר ירושלמי, אמיר דרוקר, מיכל עציון, יותם אלעזרא וגבריאלה וייסמן.ועדה מקצועית: יו"ר דודי פלח, פיני ליבוביץ, טוביה יוגב, יותם אלעזרה, אריק אלקלעי, אבי כחלון, אמיר דרוקר, עופר קושמרו, וצחי וייס/אלון נגל.

ועדת נשים: יו"ר מונסה בר, תמר ירושלמי, מיכל עציון, שלה כרמי, וריקי רוזוב.

ועדת כספים: יו"ר אבי כחלון, אייל פרוילינגר, עמית כהן, מורן מסיקה, איז'ו ויינר, דודי פלח.

ועדת ליגה וגביע: יו"ר עמית כהן, פיני ליבוביץ ושי סימון.

ועדת ביקורת

יו"ר - רו"ח גיא מצוינים, דוד מריג ורו"ח חמי קודמן.

בעלי תפקידים


מנכ"ל: אריק דויטש. סמנכ"ל: שי סימון. יועץ משפטי: עו"ד רועי רוזן. דובר: אלון סגל. רכז נבחרות ותשתיות צעירות: גלעד נתן. מנהל תחום נשים ואתנה: רביב ורניק מדיה וצילום: הדר ואן קולא. רו"ח: משה מועלם. מנהלת חשבונות: עדינה שלום. מזכירות: אורית נחמו.

ספונסרים1ספונסרים2ספונסרים4 - גיבובהסופנסרים5 - אאוטדורמולטןoryzn