ברכות למור שאול שנבחרה לשביעיית המצטיינות באליפות אירופה דרג ב לנערות (רביעית משמאל)